OPPSETT AV TELT PÅ UTSTILLINGSPLASSEN

Ringene er nå rigget, inkludert dommerteltene, sekretariat osv.

Det er nå mulig å sette opp telt for de som ønsker det. Når dere kommer på plassen, vil dere se to orange dommertelt på den ene siden av ringen. Denne langsiden er forbeholdt de som ikke har telt. På motsatt siden (på den siden flaggstangen er – se bilde) er «teltsiden» , samt på den ene kortsiden. Husk ca 2 meter avstand til ringene, slik at det er mulig å gå foran.