Lundehunden er en utrydningstruet rase, og Norsk Lundehund Klubb arbeider for forsvarlig avl for å bevare rasen og øke antall lundehunder i Norge. Vi hjelper deg gjerne på vei som førstegangsoppretter slik at du kan delta i dette arbeidet.

Vi ber om at alle lundehundtisper skal ha minst ett kull etter seg, for å øke antallet lundehunder, og for å bevare et bredest mulig genmateriale i rasen. Din innsats som tispeeier er til stor nytte for rasen. På denne siden finner du bl.a. huskelista for førstegangsoppdrettere og utskiftbare avtaler for avl.

Takk for at du bidrar i arbeidet med å bevare lundehunden og øke antallet lundehunder i Norge. Nøl ikke med å kontakte Avlsrådet eller din fylkeskontakt  hvis du har spørsmål. Vi er her for å hjelpe deg!

Foto: Marie Strøm © 

Huskeliste for den første gangen

Avl- og sunnhetsutvalget i Norsk Lundehund Klubb har laget en huskeliste som skal gi svar på det du som ny eller erfaren oppdretter trenger å vite om det å ha et valpekull.

I huskelisten kan du lese om:

  • Planlegging og avtale paring
  • Paring
  • Drektighet og valping
  • Fødsel: 56-63 dager etter paring
  • Valpetiden de første 8 ukene
  • 8 uker: Salg
Huskeliste for oppdrettere

Huskelista er laget som et nedlastbart dokument som skal være enkelt å skrive ut eller lagre på egen PC/Mac. I dokumentet finner du først en utvidet innholdsfortegnelse som fungerer nettopp som en huskeliste. Deretter finner du utdypende informasjon om de enkelte temaer. For fyldigere informasjon om avl og oppdrett på lundehund henviser vi til Lundehundboka.

 

Andre nyttige tips
  1. Finn hannhundkandidater og kom i kontakt med deres eiere ved hjelp av NLK Database
  2. Vi hjelper deg gjerne med kunngjøring av valpekull gjennom NLK sin Facebookside. For å benytte denne tjenesten registrer du valpekullet ditt gjennom dette skjemaet.

Paringsavtale og paringsbevis

Norsk Lundehund Klubb har utarbeidet et forslag til paringsavtale som friitt kan benyttes. Paringsavtalen undertegnes av tispeeier og hannhundeier før paring.

Paringsavtale Avtale oppdretter prosjektkull

Norsk Kennel Klub krever innsendt paringsbevis for registrering av valpene. Hannhundeier må signere paringsbevis, som er et standarddokument fra NKK. Paringsbevis kan genereres via “Min side” på NKK.

Rapporteringsskjema for avl

Norsk Lundehund Klubb ønsker å få oversikt over en del forhold vedrørende hundene og oppdrettet.

Vi ber derfor oppdretterne svare på noen spørsmål angående tisper som er paret og hannhundene som er brukt, samt om fødte kull, eventuelt at tispen gikk tom.

Opplysningene vil tilhøre klubben og bare bli offentliggjort som statistikk. Skjemaet ligger i Norsk Lundehund Klubb sin database, klikk her for å åpne skjema: Rapporingsskjema for avl.

Lykke til med paringen