Klubbens historie

Før 1960 var det bare 4 Lundehunder igjen på Værøy etter et utbrudd med valpesyke. Disse fire ble senere brukt i avl. Det var også noen andre Lundehunder i landet, men hvor mange vet man ikke. Det eneste som er sikkert er at ingen av disse Lundehundene kom i avl.

Eleanor Christie på Hamar fikk tilsendt 6 valper før sykdomsutbruddet. Disse 6 og hennes arbeid kom til å bli avgjørende for å bevare rasen. Når valpesyken brøt ut kunne Christie sende tilbake lundehunder slik at Måstad, Værøy igjen fikk en lundehundbestand.

Klubbens stiftelse

I 1962 var det ca. 10 Lundehunder på Østlandet. Eleanor Christie tok initiativ til å danne en spesialklubb for rasen. Noen interesserte kom sammen hjemme hos henne i Oslo. De besluttet å holde et nytt møte hos Carl Frimann Clausen.

På dette møte ble klubben stiftet, 22. november 1962. Deres arbeid har hatt stor betydning for bevaringen av lundehunden.

Eleanor ble klubbens aller første leder.

Eleanor Christie med Eir, foto: Putte Ødegård

Det første styret besto av følgende personer:

 • Formann: Eleanor Christie
 • Viseformann: Carl Frimann Clausen
 • Sekretær: Olav Christie
 • Kasserer: Ragnar Fossum
 • Styremedlem: Elisabeth Harbitz
 • Suppleant: Anne Marie Lindqvist
 • Revisor: Unni Frimann Clausen
 • Avlsråd: Carl Frimann Clausen

Det ble under møtet meldt inn 21 medlemmer. Den første ordinære generalforsamling ble holdt i februar 1963. Det midlertidige styret ble der valgt ordinært styre. Klubben fikk offisielt navnet Norsk Lundehund Klubb. Man besluttet også å bli oppatt i Norsk Kennel Klub.

Dagens klubb

I dag har Norsk Lundehund Klubb nesten 100 % oppslutning i Norge blant Lundehund eiere. I tillegg har klubben medlemmer i Sverige, Finland, Danmark, England, Sveits, Tyskland, Frankrike og Luxemburg.

Klubbens formål er å:

 • fremme best mulig utvikling av rasen Norsk Lundehund
 • arbeide for å bevare rasen ut fra rasebeskrivelse og opprinnelig bruksegenskaper
 • bidra til å fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne og sosialt vel tilpassede individer
 • arbeide for riktig behandling av hunder og for at aktiviteter med hund drives i verdige former
 • bidra til å legge forhold til rette for aktiviteter med hund
 • ivareta medlemmenes kynologiske interesser