Styret NLK avd Trøndelag

 
Leder Rita H. Daverdin
Tlf.: 92236662
 
Nestleder: Hege Charlotte Faber
Kasserer: Gunn Tove Ormset
Sekretær: Bodil Sødahl
Styremedlem: Jann-Magnar Fiskvik
 
Varamedlemmer
Iren Storli
Line Langeland