Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Norsk Lundehund ble godkjent av Norsk Kennel Klub (NKK) i januar 2014, og er gyldig til desember 2018.

I RAS finner du blant annet:

  • Generell informasjon om rasen og overordnede mål
  • Rasens populasjon
  • Helse
  • Mentalitet og bruksegenskaper
  • Atferd
  • Eksteriør
  • Oppsummering
  • Handlingsplan for videre arbeid i klubben

For å lese hele dokumentet last det ned her eller besøk Norsk Kennel Klubb og bla ned til RAS for Norsk Lundehund.

Norsk lundehund - RAS

Bakgrunn

I 2012 startet NKK arbeidet for at alle raser skal få sin egen skriftlige avlsstrategi. Raseklubbene fikk i oppdrag å utarbeide RAS for sin(e) rase(r). RAS sier noe om rasens kvaliteter og fortrinn, og definerer avlsmessige utfordringer og forbedringspotensial.

RAS skal bidra til tydelige definisjoner av målene raseklubbene har for rasen og være et verktøy for å sikre sunn hundeavl også i fremtiden. Målsetninger og beskrivelse av hvordan målene skal nås er en viktig del av RAS. Norsk Kennel Klub håper og tror at dette kan bli et levende dokument som oppdrettere vil bruke aktivt i avlsarbeidet.

Mandat avl- og sunnhetsavl 2020 -2022

Les også: Informasjon om RAS fra Norsk Kennel Klub