Ønsker du deg lundehund og har bestemt deg for at dette er rette rasen for deg? Valpeformidler holder en oversikt over de som ønsker seg lundehundvalp, og har ansvar for å bidra til kontakt mellom valpekjøpere og oppdrettere.

Ønsker du prosjekthund, se Krysningsprosjektet.

E-kullet, foto: Dagrunn Mæhlen ©

Før du melder din interesse for valp ber vi deg om å;

 • Tenkt nøye igjennom valg av rase. Ta gjerne kontakt med en av våre fylkeskontakter for å bli bedre kjent med rasen.
 • Ha tatt stilling til om du ønsker tispe eller hannhund. Det er ofte kortere ventetid for hannhund enn tispe.
 • Være innstilt på å måtte reise et stykke for å hente valpen. 
 • Være klar over at salg avhenger av kontakt og kjemi med oppdretter. Det er alltid oppdretter som avgjør hvor valpene selges.
 • Huske å melde ifra dersom det ikke lengre er aktuelt med valp.

Hold også gjerne kontakten dersom ventetiden blir lang, det viser at du fortsatt er interessert og klar for å ta imot valp!

Valpeformidlere

Alejandra Garcia
Tlf: 413 29 367 – Vi får veldig mange henvendelser. Vennligst ikke ring direkte, men send sms så ringes du opp.
e-post: valpeformidler@lundehund.no

Gerd Haugen
e-post: valpeformidler@lundehund.no

Under finner du lenker til våre to valpeskjema. Her registrer du ditt ønske om valp.

Skjema - Ønsker lundehundvalp Skjema - Ønsker prosjekthund

Valper i utlandet

Valpeformidler har best oversikt over valper i Norge, men det er også mulig å importere valper fra oppdrettere i andre land. Se listen over kenneleiere og oppdrettere i Norge og utenlands.

Valpepris

Klubben anbefaler at en norsk lundehundvalp eller prosjektvalp koster kr. 21 000,- og at prisen inneholder følgende:

 • Kjøpsavtale
 • Registreringsbevis fra NKK med ID-nummer
 • Helseattest, helsebok og/eller pass
 • Litt valpefór og foringsråd
 • Litt informasjon om hvordan hunden har hatt det hos oppdretter
 • Påminnelse om at den må vaksineres ved 12 uker
 • Filt og gjerne leke som lukter av mor og kullsøsken
 • Informasjon om forsikring

I tillegg anbefaler klubben at alle oppdretterne lever valper med ett års gratis medlemskap i Norsk Lundehund Klubb.

Ønsker du å vite mer om valpeformidler-rollen, kan du lese hele mandatet for valpeformidler med stedfortreder her:

Retningslinjer for valpeformidler