Lundehund Klubb har utviklet et eget rasekompendium for norsk lundehund. Rasekompendiet inneholder standard for norsk lundehund (FCI gruppe 5, rasenr 265) med kommentarer utarbeidet av Norsk Lundehund Klubb i 2009, og revidert i 2015. Godkjent av NKKs Standardkomité 2010.

Kompendiet inkluderer foruten rasebeskrivelse og kommentarer, et stort antall bilder, samt en beskrivelse av rasens historikk og arbeidsområde. Vi anbefaler kompendiet til dommere, utstillere, oppdrettere og andre som interesserer seg for rasen. 

Kompendiet foreligger på norskengelsk, tysk og fransk. NB! Kan ikke printes ut.

Om du er autorisert dommer for norsk lundehund kan du få kompendiet som trykt hefte tilsendt ved henvendelse til avlsraad@lundehund.no. 

Kompendiet fås også kjøpt som trykt hefte for kr 100 + porto ved henvendelse til lundebua@lundehund.no (husk å oppgi språk)

  • Rasestandard er utstillingsdommerens «bibel» og forteller hva som er rasens hjemland, helhetsinntrykk og temperament, og beskriver rammene for rasen, kroppsdel for kroppsdel slik dommeren vurderer og dømmer hunden på utstilling. Rasestandarden er en skriftlig «rammebeskrivelse» uten bilder/tegninger, unntatt en tegning av hele hunden. Standarden blir også kalt rasebeskrivelse.
  • Rasekompendiet beskriver hvordan rasestandarden skal tolkes. Dette er viktig, ikke bare for dommere, men også for oppdrettere da bilder, beskrivelser og tegninger viser hva som er riktig eller ønskelig, og hva som er feil ved mange av hundens kroppsdeler. Den gir også endel historikk og informasjon om rasens bakgrunn og nåtidens forhold for rasen, samt rasens temperament.
  • RAS – rasespesifikk avlsstrategi er, som navnet indikerer, et verktøy som angir avlsstrategi med kortsiktige og langsiktige mål for for klubben og rasens oppdrettere de nærmeste år, og vil bli revidert med visse mellomrom etter hvert som man ser resultatene av strategien i praksis.

Rasestandard

I 1943 ble lundehund anerkjent som rase av Norsk Kennel Klub. Da rasestandarden ble revidert i 1977 ble rasens navn Norsk Lundehund. På Værøy blir riktignok hunden fortsatt kalt Mostad-bikkja.

Illustrasjon M. Davidson

Rasestandarder fra Norsk Kennel Klub er en definisjon av hvordan en hund av en bestemt rase i teorien skal se ut.

Rasestandarden gir et idealbilde av dyret, men beskriver gjerne også uønskede, eksteriørmessige, anatomiske feil og mangler. I noen grad omfatter også en rasestandard dyrets psykologiske og bruksmessige egenskaper, samt hjemland og opprinnelsesland.

Hjemlandet er i så måte det land som har ansvaret for rasestandarden, men man må være klar over at en rasestandard allikevel kan variere fra land til land, ikke minst som følge av nasjonal praksis.

Hensikten med en rasestandard er å sikre og forbedre en rase eller rasevarietetens genetiske framtid, gjennom å definere et bilde av hva som er ønsket og uønsket, slik at avl på disse egenskapene fremmes. Fra tid til annen kan rasestandarder bli justert.