Norsk Lundehund Klubb har mange aktive personer som bidrar i arbeidet med klubben. På denne siden finner du en oversikt over medlemmene i styret, ulike komitéer og kontaktpersoner i ditt fylke sammen med deres kontaktinformasjon.

Pr. 7.mars 2024 har klubben 650 registrerte medlemmer.

Styret i NLK

Hilde Birgitte Berg Altø
Leder

leder@lundehund.no
485 04 109

Iren Storli
Nestleder

926 06 467

Anita Lund
Sekretær

415 08 475

Alexander H. Eriksen
Styremedlem

452 82 958

Anne Guntvedt
Styremedlem

 

Karen Elise Dahlmo
Varamedlem

900 51 420

Merete Evenseth
Varamedlem

916 44 269

Styret

Felles e-post: styret@lundehund.no

Kasserer

Elin Mariboe
Tlf: 9051433
 

Valgkomité

Geir Morten Jansberg
Ingvild Høvik Kiland
Tor-Arne Helle

Dagrunn Mæhlen (vara)

E-post: valgkomite@lundehund.no

Ingrid Wolff, revisor

Komitéer, utvalg og fylkeskontakter

Norsk Lundehund Klubb jobber aktivt med flere ulike prosjekter. Under finner du oversikten over våre ulike utvalg og komitéer og deres medlemmer.

Valpeformidlere

Alejandra Garcia
Tlf: 413 29 367
Vennligst send SMS så blir du ringt tilbake

Gerd Haugen
E-post: valpeformidler@lundehund.no

Avl- og sunnhetsutvalget

Leder: Ingvild Svorkmo Espelien
Medlemmer: 
Hanna Gautun, Sigrun Rytter, Torbjørg Lille Wagtskjold, Astrid Driva Rødsand & Alejandra Garcia.

E-post: avlogsunnhet@lundehund.no

Krysningsgruppa

Leder: Ingvild Svorkmo Espelien
Medlemmer: 
Hanna Gautun, Sigrun Rytter, Torbjørg Lille Wagtskjold, Astrid Driva Rødsand & Alejandra Garcia.

E-post: krysningsgruppa@lundehund.no

Kontaktpersoner ved mage/tarmproblem

E-post: mage-tarm@lundehund.no

Elin D.W. Johannesen
Tlf.: 917 62 954

Hanna Gautun
Tlf.: 911 09 116
Send gjerne PM via Facebook

Spesielt for Giardia:
Gerd Langenes
Tlf.: 909 05 070
giardia@lundehund.no

Lundebua

Hilde Birgitte Berg Altø
Vallersundveien 188, 7165 Oksvoll
Tlf: 485 04 109

Bestilling
E-post: lundebua@lundehund.no

Klubbens kalender

Kalenderredaksjon
Ragna Fossen, Berit Fanneløb Marthinussen & Trine Thoresen.

E-post: kalender@lundehund.no

Bestilling
Kalender kan bestilles gjennom vår nettbutikk. Besøk oss i Lundebua.

Årets Utstillingshund

Ellen Utsi & Rósa Jónsdóttir Vaagbø
E-post: utstillingshund@lundehund.no

Årets Aktivitetshund

Aleksander H. Eriksen & Maria Molland
E-post: aktivitetshund@lundehund.no

Brukeregenskaper og adferd

Arbeidsgruppe: Solveig B. Steinnes, Sigrun Rytter & Gunn Tove Ormset

E-post: mentaltest@lundehund.no

Utsendinger til NKKs representantskapsmøte

Styret oppnevner to delegater.

NLK Database

Torbjørg Lille Wagtskjold

Spørsmål, kommentarer og forslag:
E-post: database@lundehund.no

Hundekartoteket

Merete Evenseth

Medlemstjenester

Jon Wagtskjold
E-post: medlem@lundehund.no

Lundehund-nytt

Redaksjon: Inger Eirin Haugan, Hege Charlotte Faber & Anne Gavelstad Iversen.

E-post: redaksjon@lundehund.no

Hjemmeside

https://www.lundehund.no
E-post: hjemmeside@lundehund.no

Museumsgruppa

Arbeidsgruppe: Karen Elise Dahlmo, Rita H. Daverdin & Turid Helfjord

E-post: museum@lundehund.no

Finnmark

Ingunn Larsen
E-post: ingunn.larsen1@gmail.com
Tlf: 951 89 872

Troms

Merete Evenseth
E-post: mereteevenseth@yahoo.no
Tlf: 916 44 269

Nordland (nord)

Else-Britt Lian
E-post: else_britt_lian@hotmail.com
Tlf: 408 58 572

Nordland (sør)

Karen Elise Dahlmo
E-post: ked@dahlmo.no
Tlf: 900 51 420

Trøndelag (nord)

Iren Storli
E-post: iren.storli@gmail.com
Tlf: 926 06 467,

Trøndelag (sør)

Hege Charlotte Faber
E-post: hfabe@online.no
Tlf: 936 93 125

Møre og Romsdal

Cecilie Standal
E-post: cecilie@standal.as
Tlf: 992 70 002

Vestland

Torbjørg Lille Wagtskjold
E-post: lille@wagtskjold.net
Tlf: 909 74 408

Rogaland

Anne Brith Terland Sahlsten
E-post: anneb.terland@hotmail.com
Tlf: 979 64 333

Agder

Kristin Moi
E-post: kris_saka@hotmail.com
Tlf: 974 20 798

Vestfold og Telemark

Tove Strandmoe
E-post: strandmoe@online.no
Tlf: 908 54 654

Akershus og østfold

Kristin Duvold
e-post: kriduvold@hotmail.com
Tlf: 928 30 771

Buskerud

Alejandra Garcia
E-post: snuppela@gmail.com
Tlf: 413 29 367

Oslo

Ingvild Høvik Kiland
E-post: ihkiland@hotmail.no
Tlf: 954 29 802

Innlandet (vest)

Helge Bjerke
E-post: helbjerk@hotmail.com
Tlf: 995 77 960

Innlandet (øst)

Geir Morten Jansberg
E-post: butikksjef.kongsvinger@fargerike.no
Tlf: 476 26 707

Gro W. Viken
E-post: groviken@online.no
Tlf: 905 85 277

Klubbinfo

Klubbens adresse
Norsk Lundehund Klubb, v/leder Hilde Birgitte Berg Altø
Adr: Vallersundveien 188, 7165 Oksvoll

Faktura-/regnskapsadresse

Norsk Lundehund Klubb, v/kasserer Elin Mariboe
Adr: Skjerpevegen 16, 5430 Bremnes
E-post: kasserer@lundehund.no

 

Bankinfo
Konto: 9365 25 83561
IBAN nr NO3993652583561
BIC/SWIFT LANDNOK1

Vipps
19466

PayPal
paypal.me/lundehund