Ut ifra en vurdering av blant annet geografisk opprinnelse, eksteriør og mentalitet, samt genetiske studier, ble norsk buhund, islandsk fårehund og norrbottenspets valgt ut for krysning med lundehund.

Hundesport 2021

Norsk Lundehund Klubb gjennomfører for tiden et krysningsprosjekt der formålet er å øke den genetiske variasjonen i norsk lundehund. Dette er nødvendig for å bedre norsk lundehunds Helse og velferd. En økt genetisk variasjon vil kunne redusere risikoen for å utvikle mage-/tarmlidelser, deriblant intestinal lymfangiektasi (IL). Økt genetisk variasjon vil også bedre fertiliteten og immunforsvaret. Samtidig er det viktig å bevare rasens særegne egenskaper. 

Foto: Vibeke Brath

Prosjektet er godkjent av, og drives i sa i samarbeid med NKK, NMBU, Norsk genressurssenter (NIBIO), NordGen, hundeklubbene for de tre krysningsrasene: norsk buhund, norrbottenspets og islandsk fårehund, samt veterinærer og forskere.

Formål
Øke den genetiske variasjonen for dermed å bedre fertiliteten og redusere forekomsten av mage-/tarmlidelser i rasen.

Metode
Øke genetisk variasjon ved å krysse lundehund med tre raser: norsk buhund, norrbottenspets og islandsk fårehund.

 • Alle hunder og kombinasjoner må godkjennes av NKK før paring.
 • Alle prosjektvalper blir X-registrert hos NKK og forvaltet som en egen sidepopulasjon.
 • Prosjektvalpene vurderes nøye mht eksteriør, helse og gemytt.
 • Prosjektvalpene gis både navn og registreringsnummer ved bokstavkode som viser krysningsrase og generasjon. F.eks. betyr Frigg B2 (NO54885/16(X2) at hunden Frigg er andre generasjon etter krysning av lundehund og buhund.
 • Utvagte prosjekthunder krysses med renrasede lundehunder i flere generasjoner innenfor prosjektet.
 • Opptak av prosjekthunder i rasen (stamboken) kan bare finne sted når vurdering av helse, eksteriør og temperament viser at målet med krysningsprosjektet er oppnådd og resultatet er godkjent av NLK og NKK.

Tidsramme
Prosjektet vil ta mange år (og flere generasjoner) før opptak av prosjekthunder i rasen vil bli vurdert.

Informasjon
Siste nytt om prosjektet vil du finne i hvert nummer av Lundehund-nytt.

Kontakt

Alle typer spørsmål, kommentarer og innspill om prosjektet og gjennomføringen av det kan rettes til Krysningsgruppa

Gjeldende plan for krysningsprosjektet kan lastes ned her. Prosjektplanen inneholder blant annet informasjon om:

 • Bakgrunn, formål, organisering og mandat
 • Registrering av prosjekthunder utenfor stamboken
 • Valg av rase og individ for krysning
 • Testing av prosjekthunder og utvelgelse for videre avl
 • Fordeling av kostnader
 • Arkiv for prosjektet
Brosjyre krysningsprosjektet

Oversikt over krysningskull

Alle valpene registreres utenfor rasen og får suffix i navnene sine som viser hvilken innkrysningsrase som ligger bak og hvilken generasjon de tilhører. Eks Alvar B2 vil si at hunden Alvar har en buhund i sin stamtavle og at han er en 2. generasjons krysningshund.

Alle hunder som benyttes i prosjektet velges ut nøye ut i fra helsekrav gitt av NKK.

For hunder av annen rase, samt prosjektvalper kreves følgende:

 • HD: grad A eller B
 • Patellastatus: Hunder av annen rase må ha grad 0. Prosjektvalper kan ha grad 0 eller 1 (hunder med grad 1 kan bare pares med hunder med grad 0,0)
 • Øyelysning: fri for arvelige, belastende øyelidelser
 • Generelt god helse, bekreftet ved helseattest
 • Godt gemytt

For lundehunder kreves følgende: 

 • Patellastatus: grad 0 eller grad 1 (hunder med grad 1 kan bare pares med hunder med grad 0,0)
 • Hunden får ikke ha hatt IL 
 • Generelt god helse, bekreftet ved helseattest
 • Godt gemytt

I tillegg er det ønskelig at hunder av annen rase og lundehundene har vist fertilitet ved å ha hatt kull tidligere, men dette er ikke et krav.

Alle valpene registreres utenfor rasen og får suffix i navnene sine som viser hvilken innkrysningsrase som ligger bak og hvilken generasjon de tilhører.

Eks Alvar B2 vil si at hunden Alvar har en buhund i sin stamtavle og at han er en 2. generasjons krysningshund.

Det er til nå foretatt krysninger med to buhunder, to islandske fårehunder og en norrbottenspets.

Ved krysning av norsk lundehund med tispe av en annen rase skal avtalen under brukes mellom NKK og tispeeier.

Avtale oppdretter prosjektkull

Oversikt over krysningskull

Alle valpene registreres utenfor rasen og får suffix i navnene sine som viser hvilken innkrysningsrase som ligger bak og hvilken generasjon de tilhører. Eks Alvar B2 vil si at hunden Alvar har en buhund i sin stamtavle og at han er en 2. generasjons krysningshund.

Balder, 1. generasjons krysning mellom lundehund
og buhund, foto: Pål Berg

Tispe Hannhund F.dato Navn F0 Avkom
Tyri (23245/06) (buhund) Ullfriggas
Lunde Qavi

(DK08963/2012) alias Casper
 12.08.14 Banzai B1 
(NO50601/14(x1)
Balder B1 
(NO50602/14(x1)
Ruska B1 
(NO50603/14(x1)
Hekla B1
(NO50604/14(x1)
Pippi B1 
(NO50605/14(x1)
Kunna B1 
(NO50606/14(x1)
Kimura’s Nelly (NO34169/11) (buhund) Alve Løvetann (NO33670/11)  04.12.16 Kimura’s Lundebu Tuppen B1 (Frøya) (NO31076/17(X1)
Kimura’s Lundebu Lillemor B1 (Polly) (NO31077/17(X1)
Svartedals Kaisa (NO42365/17) (buhund) Brage Trym av Kystflokken (NO45333/18) 14.06.22 Svartedals Talita B1 – NO51073/22(X1)
Svartedals Atlas B1 – NO51074/22(X1)
Svartedals Storm B1 – NO51075/22(X1)
Svartedals Trym B1 – NO51076/22(X1)
Buhundkrysninger (F0)
Genersjon F1   
Tispe Hannhund F.dato Navn F1 Avkom
Ruska B1 
(NO50603/14)
(X1)
Lundetuvans Ejvind Blokkebaer (SE46656/13)  23.10.16 Alvar B2 
(NO54880/16(X2)
Odin B2 
(NO54881/16(X2)
Trym B2 
(NO54882/16(X2)
Balder B2 
(NO54883/16(X2)
Bure B2 
(NO54884/16(X2)
Frigg B2 
(NO54885/16(X2)
Alma (NO40348/10)  Banzai B1
(NO50601/14(x1)
 29.10.16 Ori B2 
(NO55161/16(X2)
Milo B2
(NO55162/16(X2)
Pippi B1
(NO50605/14)
(X1)
Eriksro Trevliga Liam (FIN39288/08) 12.12.16 Svartedals Talita B1 – NO51073/22(X1)
Svartedals Atlas B1 – NO51074/22(X1)
Svartedals Storm B1 – NO51075/22(X1)
Svartedals Trym B1 – NO51076/22(X1)
Kunna B1
(NO50606/14)
(X1)
Harley av Vinterskogen (NO34818/09) 29.01.17 Varga B2
av Vinterskogen 
(NO39406/17(x2),
Leon B2 av Vinterskogen
(NO39407/17(x2)
Hekla B1
(NO50604/14)
(X1)
Eros (NO37746/13 08.09.18 Kimbo Heklason
B2 av Lundepoten
(NO56068/18 (X2)
Atlas Heklason
B2 av Lundepoten
(NO56067/18 (X2)
Heily Hekladottir
B2 av Lundepoten 
(NO56066/18 (X2),
Eila Hekladottir
B2 av Lundepoten 
(NO56065/18 (X2),
Laila Hekladottir
B2 av Lundepoten
(NO56064/18 (X2)
Kimura’s Lundebu Lillemor B1
(NO31077/17)
(x1)
Viljar NO38781/14 19.09.19 Heldige Anton B2 
(NO55668/19(X2)
Lynet B2 
(NO55669/19(X2)
Ringo B2 
(NO55670/19(X2)
Grynet B2 
(NO55671/19(X2)
Freia B2
(NO55672/19(X2)
Kimura’s Lundebu Tuppen B1 (NO31076/17)
(x1)
Lundeheim’s Draupne Åsneson (NO38112/16) 11.01.20 Adagull Sukkertopp Frøyadatter B2  NO32252/20(X2)
Agnes min deilige Sommerfugl B2  NO32251/20(X2)
Agnar Sussebass Myklesønn B2  NO32253/20(X2)
Ruska B1
(NO50603/14)
(x1)
Mjøskastellets Emrik (NO37114/18) 13.03.21 Tyri B2 – NO42784/21(X2)
Hulda B2 – NO42785/21(X2)
Bue B2 – NO42786/21(X2)
Brage B2 – NO42787/21(X2)
Bruse B2 – NO42788/21(X2)
Kunna B1
(NO50606/14)
(x1)
Jod Juster NO35051/19 15.03.21 Myrtel B2 av Vinterskogen 
NO43208/21(X2)
My B2 av Vinterskogen  NO43209/21(X2)
Ozzy B2 av Vinterskogen NO43210/21(X2)
Fox B2 av Vinterskogen  NO43211/21(X2)
Pavel B2 av Vinterskogen  NO43212/21(X2)
Kuling B2 av Vinterskogen  NO43213/21(X2)
Buhundkrysninger (F1)
Generasjon F2
Tispe Hannhund F.dato Navn F2 Avkom
Lyrypas Qamile Zelda (NO36741/13) Alvar B2 (NO54880/16)(X2)  20.02.19 Godhunden
Darling Hugo B3 
(NO36389/19(X3)
Godhunden
Egon B3 
(NO36390/19(X3)
Godhunden
Georg B3 
(NO36391/19(X3)
Godhunden
Fina Flickra B3
(NO36392/19(X3)
Godhunden Hedwig B3 
(NO36393/19(X3)
Varga B2 av Vinterskogen
(NO39406/17)
(X2)
Stein Lunde’s Mikkel LOLM/172/15  31.01.20 Pan B3 av Vinterskogen
NO43683/20(X3)
Jæger B3 av Vinterskogen
NO43684/20(X3)
Buhundkrysninger (F2)

Innkryssing (F0)   

Tispe Hannhund f.dato Navn F0 avkom
Ísrima Ljúfa Loppa (IS15699/11) Eriksro Bright Profastur (FI56777/12) 13.09.15 Töfra Erik I1
(IS21433/15(X1),
Töfra Emil
Frøy I1 
(IS21432/15(X1)
Freyja (SE21433/15) Syrinborg’s Gulltann (NO39640/16) 17.06.18 George I1 Noahsønn 
NO49388/18(X1),
Inga I1 Freyjadottir 
(NO49389/18(X1)
Islandskrysninger F0
Generasjon F1
Tispe Hannhund f.dato Navn F1 avkom
Gandihlii Lonewolf (CMKU/NL/35/13) Töfra Emil Frøy I1 
(IS21432/15)(X1)
20.02.19 Töfra Erik I1
(IS21433/15(X1),
Töfra Emil
Frøy I1 
(IS21432/15(X1)
Islandskrysninger F1
Generasjon F2
Tispe Hannhund f.dato Navn F1 avkom
Falinn Av Revehjerte   (NO34339/15) Lundesommer Heimdallr I2 
(NO37330/19(X2)
09.03.21
Idunn Falinndottir I3 av Revehjerte
 
(NO41812/21(X3)
Bárdur Heimdallson I3 av Revehjerte 
(NO41813/21(X3)
Hrafnir I3 av Revehjerte 
(NO41814/21(X3)
Islandskrysninger F2
Innkryssing (F0)     
Tispe Hannhund f.dato Navn F1 avkom
Laura (NHSB3100268) Skarnäbbens Theo (SE22896/17) 20.05.21 Lundesommer Cierggis N1 
NO48401/21(X1)
Lundesommer Jarfe N1 
NO48402/21(X1)
Lundesommer Siekkis N1 
NO48403/21(X1)
Lundesommer Háipa N1  NO48404/21(X1)
Nobs krysning (F0) 

Vil du bidra?

Dersom du er interessert i å støtte prosjektet gjennom å kjøpe en krysningsvalp, bør du sette deg inn i prosjektplanen og betingelsene gitt i avtalene. Les mer om dette lengre ned. Deretter kan du registrere deg via dette søknads-skjemaet.

Eiere av lundehund tisper kan også melde sin interesse til krysningsgruppa for å delta i prosjektet ved å stille sin hund disponibel til avl.

Henvendelser i forbindelse med krysningsprosjektet sendes til Krysningsgruppa. For ytterligere detaljer, last ned og les vårt mandat.

Mandat krysningsgruppen

Ingvild Svorkmo Espelien, Leder
Adr: Bratsbergveien 1008, 7039 Trondheim
E-post: ingvild.espelien@vinterskogen.no
Tlf: 477 64 787

Hanna Gautun
Adr: Nordahl Griegs vei 12, 7071 Trondheim
E-post: hanna.gautun@ntnu.no
Tlf: 911 09 116

Sigrun Rytter
Adr: Nesvegen 131, 8984 Vega
E-post: srytt@online.no
Tlf: 974 76 608

Torbjørg Lille Wagtskjold
Adr: Lyshovden 128,5148 Fyllingsdalen
E-post: lille.wagtskjold@gmail.com
Tlf: 909 74 408

Alejandra Garcia
Adr: Store Landfall øvre 6B, 3025 Drammen
E-post: revehjerte@gmail.com
Tlf 413 29 367

Astrid Driva Rødsand
Liaveien 40, 1459 Nesodden
E-post: astrid.rodsand@gmail.com 
Tlf. 481 85 004

Interessert i krysningsvalp?

Norsk Lundehund Klubb skal ha full kontroll med krysningshundene. Det er viktig med et godt samarbeid med oppdretter og eier av krysningsvalpene.

Valpene skal bo hos familier som er villig til å delta i arbeidet med lundehunden framover.

Krysningsvalpene koster det samme som lundehundvalper, kr 21 000,-. Ved kjøp av prosjekthund skal det skal derfor inngås to avtaler:

Skjema - ønsker prosjekthund Avtale mellom valpekjøper og NLK Kjøpsavtale mellom valpekjøper og oppdretter

Dersom du har spørsmål, innspill eller kommentarer til prosjektet, ta kontakt med krysningsgruppa@lundehund.no