GEVINSTER – INFORMASJON OG MOTTAK!

Vi har lynlotteri samt loddbok. Premier på loddboken vil trekkes mot slutten av av utstillingen på lørdag. Lynlotteriet vil gå kontinuerlig gjennom dagen lørdag.

GEVINSTER dere ønsker å bidra med til lynlotteriet og evt loddboka kan leveres i hallen på nyskolen (utstillingsplassen) etter toget og før resten av arrangementene torsdag, samt fredag.

Rita Daverdin er ansvarlig for å ta imot gevinstene, og de leveres henne på skolen.