INFORMASJON OM DUSJER PÅ IDRETTSHUSET

Følgende dager og tider er dusjene tilgjengelig for deltagere på Lundehunddagene:

Onsdag
Klokken 09.00-18.00
Klokken 20.00-22.00

Torsdag
Klokken 09.00-18.00

Fredag
Klokken 09.00-17.00

Lørdag
Ingen dusjing grunnet utleid lokale.

Søndag
Klokken 12.00-17.00

Det er 100, – pr .person for å dusje.
Vipps Værøy idrettslag på 94382

Fint om alle rydder opp etter seg.

Utleie av dusjer er forbeholdt deltakere på Lundehund treffet.

For eventuelle spørsmål, ta kontakt på tlf.45296179