Hjem

Norsk Lundehund Klubb lanserte Lundehundboka i forbindelse med 50-års jubileet på Værøy.

Boka er nå i salg til kr 399,- per stk, og kan bestilles direkte fra klubben. Gå inn på lundebua. 

Lundehundboka stor
Forside Lundehundboka, (red) Ingvild Espelien

Lundehunden er kanskje den "norskeste" av alle norske hunderaser, med en meget gammel historie og tradisjon langs norskekysten. Den er også en av verdens mest spesielle og unike hunderaser, med sine seks tær på alle fire labbene og sin helt unike smidighet. Norge har ansvaret for å forvalte denne rasen, som i dag er utrydningstruet.

Lundehundboka tar for seg rasens historie og betydning for kystkulturen. Samtidig gir boka en innføring i hold og stell av lundehunden, og passer godt for alle som er interesserte i rasen. For de som ønsker å anskaffe lundehund eller som vil drive oppdrett på rasen, vil boka gi viktig informasjon. Lundehundboka bidrar forhåpentligvis til å øke interessen for lundehunden slik at flere anskaffer seg den, og kanskje bidrar til rasens redning ved å avle lundehunder.