Hjem
Påsketreff på Ekeberg, foto: Ragna Fossen ©
Påsketreff på Ekeberg, foto: Ragna Fossen ©

Lundehundmiljøet er noe for seg selv. Mange lundehundeiere er svært dedikerte og engasjerte i lundehunden, og mange er ivrige på å bidra til å utvikle og bevare rasen. Samtidig har de fleste lundehundeiere en ganske typisk hundehverdag til vanlig, med tur, kos og stell.

Fordi det er så få lundehunder, blir det et lite og oversiktlig sosialt miljø hvor det er lett å komme i kontakt med andre. Hund er en veldig hyggelig hobby, og hundemiljøet kan være et givende fellesskap. I tillegg er det rett og slett viktig for avlsarbeidet at lundehundeiere kjenner hverandre og har en lav terskel for å ta kontakt med hverandre.

Mange steder i landet arrangeres det uformelle treff, gjerne i regi av fylkeskontakter fra klubben. Ta gjerne kontakt med din fylkeskontakt hvis du vil treffe andre lundehundeiere - det pleier å være trivelig for både hunder og eiere.

Du finner også lundehundfolk på utstillinger og enkelte messer, og vi vil gjerne se deg på den årlige spesialutstillingen for lundehunder som avholdes hver sommer.

Følg også med på Facebook og Instagram for å få et innblikk i lundehundhverdagen - her er mange historier og bilder som deles, og mye hundeglede som formidles!

26. januar 2019 gjennomførte klubben et veldig vellykket dommerseminar i Letohallen.