Hjem
Balder, 1. generasjons krysning mellom lundehund og buhund, foto: Pål Berg ©
Balder, 1. generasjons krysning mellom lundehund
og buhund, foto: Pål Berg ©

Gjeldende plan for krysningsprosjektet kan lastes ned her.

Prosjektplanen inneholder blant annet informasjon om:

  • Bakgrunn, formål, organisering og mandat
  • Registrering av prosjekthunder utenfor stamboken
  • Valg av rase og individ for krysning
  • Testing av prosjekthunder og utvelgelse for videre avl
  • Fordeling av kostnader
  • Arkiv for prosjektet