fb logo engelsk logo    

De beste nettkasinoene – hvilke deler er de laget av? Hvordan kan trygge nettkasinoer gjenkjennes? Hvordan kan du finne det beste casinoet for deg selv ut av overfloden av nettkasinoer? Det er forskjellig smak når det kommer til kasinoer, men det er definitivt mer enn ett passende nettcasino for alle. Sikkerhet og pålitelighet er det grunnleggende innen nettspill. I tillegg er det mange andre ting som påvirker spillopplevelsen. De beste nettcasinoene for øyeblikket er store underholdningsoaser, og på den annen side er disse casinoene regulerte og trygge spillesteder av myndighetene. Euteller kasinoer er nettcasinoer som støtter Euteller. Så hva er Euteller? Euteller er en innenlandsk betalingstjeneste som ble grunnlagt for mer enn et tiår siden, i 2007. Euteller er en tjenesteleverandør som tilrettelegger for nettbetaling, noe som er svært nyttig for eksempel hvis du ønsker å betale for produkter eller tjenester i en nettbutikk for som du ikke har et gyldig betalingskort eller som ikke støtter direkte bankoverføring.

Online casino Switzerland Legal har blitt veldig populært på grunn av den nye gamblingloven. Nesten hver dag dukker det opp nye gamblingportaler på Internett og programvareleverandørene jobber hele tiden med enda bedre og mer spennende spill. Men før du melder deg på et tilbud, bør du sjekke det for sikkerhet og seriøsitet. Noen ganger kan det være vanskelig å velge riktig gamblingside.

Hjem

Kryssingsprosjekt innenfor Norsk Lundehund Klubbs avlstrategi for å bedre norsk lundehunds helse og velferd

Skrevet av Hanna Gautun for bladet Hundesport, februar 2015.

Målsetning

Prosjektets mål er å bedre norsk lundehunds helse og velferd ved å redusere risikoen for å utvikle mage-/tarmlidelsen intestinal lymfangiektasi (IL)  og å øke fertiliteten, samtidig som rasens særegne egenskaper bevares.

Bakgrunn

Norsk Lundehund Klubb (NLK) utarbeidet i 2013 en avlsstrategi (RAS) som en oversikt over og dokumentasjon av lundehundens populasjon og helse i Norge i dag. NLK har videre beskrevet flere strategiske tiltak for å bedre hundens helse og velferd, samtidig som de opprinnelige egenskapene hos rasen bevares.

Rasen har få sykdomsplager. Den  gjennomsnittlige levealderen er  9 år og 3 mnd. Rasen er imidlertid utsatt for mage- /tarmlidelse kalt lidelse kalt Intestinal Lymfangiektasi (IL).  Om lag 30 % av dødsfallene kan relateres til denne lidelsen og man ser en overhyppighet av utbrudd rundt 4-5 års alder. Langt fra alle hunder dør ved første utbrudd. Ved tidlig behandling med diett og medisinering restituerer mange og lever symptomfritt periodevis eller livet ut. Man antar at disposisjonen for IL nedarves polygenetisk. Det er også flere tegn på redusert fertilitet i forhold til andre raser.

Den genetiske variasjonen for rasen er svært liten. Årsaken til dette er at lundehunden har vært nær utryddelse flere ganger, hvilket har medført flere såkalte genetiske flaskehalser. Etter 30 års målrettet avlsarbeid med streng matadorgrense og synkende gjennomsnittlig inavlskoeffisient over 5 generasjoner er innavlsgraden for rasen på ca 88 %. NLK har derfor startet et krysningsprosjekt for å øke den genetiske variasjonen i rasen.

Formelt ansvar og samarbeidspartnere

NKK  har godkjent prosjektet og gitt Norsk Lundehund  Klubb ansvaret for planlegging og gjennomføring. I dette arbeidet samarbeider NLK med NKK, Norsk Genressurssenter, NordGen Husdyr, Norges veterinærhøgskole, samt Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet. I tillegg samarbeider NLK med raseklubbene for de rasene det skal krysses med, i Norge og rasenes hjemland.

hvordanøkegenetiskvariasjon
Økning av genetisk variasjon: Illustrasjon av innkrysning med sidepopulasjon

Prosjektet vil bli utført som en sidepopulasjon utenfor den renrasede stammen i flere generasjoner. Alle prosjekthunder vil bli registrert i NKKs X-register. Det er kun kombinasjoner godkjent av NKK etter søknad fra NLK som får inngå i prosjektet. Først etter flere generasjoner og nøye evaluering av helse, eksteriør og mentalitet vil man vurdere å inkludere enkelte prosjekthunder i rasen. Dette vil kreve særskilte vedtak av NLK og NKK.

Plan for prosjektet

Det er ingen hunderase som er helt lik lundehunden. Den har en del helt spesielle egenskaper. Lundehunden har seks tær på alle fire labber, og den er mye mer bevegelig enn andre hunder, slik at den er spesielt egnet til å klatre i ekstremt vanskelig terreng. Den er også den eneste spisshunden som apporterer fuglen levende og uskadd til sin eier – kanskje den eneste hunderasen i verden som gjør dette. Dette gjør den instinktivt, uten forutgående opplæring. Målet er å bevare alle rasens spesielle egenskaper.  Etter råd fra NordGen og Norsk Genressurssenter ble rasene norsk buhund, norrbottenspets og islandsk fårehund valgt for utkrysning med lundehund. Disse rasene ble valgt ut i fra den forventning at de ut i fra geografisk opprinnelse og eksteriør også vil være genetisk nær lundehund i forhold til andre raser. I det siste har ennå ikke publiserte genetiske studier vist at disse antagelsene stemmer.

I utgangspunktet tar en sikte på å pare to ubeslektede tisper av hver av de tre rasene med lundehunder. For å redusere risikoen for å importer nye sykdommer i rasen må disse tispene tilfredsstille en liste med krav til helse, gemytt og fertilitet. Så langt mulig vurderes også nære slektninger av hundene i prosjektet.

NLK vil følge prosjektvalpene og deres eiere slik at man har god kontroll på deres utvikling. Valpene skal bo hos familier som er villig til å delta i arbeidet med lundehunden framover. Prosjektvalpene vil bli foret og behandlet som vanlige hunder og de vil bli vist fram på åpne mønstringer i regi av klubben. Hunder som viser tegn til å utvikle IL vil bli luket ut av prosjektet. Dersom ikke helsemessige forhold tilsier noe annet, vil samtlige hunder i 1. generasjon (F1) bli paret med lundehund igjen. Dette vil gi en ganske stor 2. generasjon. Ut i fra denne vil man så velge hvilke individ som skal videreføres i prosjektet ved paring med lundehunder. Det viktigste når vi velger avlsdyr vil være å lete etter individ som ser ut til å ha en lavere risiko for å få IL. I tillegg vil utviklingen av eksteriør og mentalitet bli vurdert nøye.

Etter kombinasjon med reinrasa lundehunder i flere ledd vil man komme til et punkt hvor man kan vurdere om kryssingshundene kan tas inn i rasen. Dette er med andre ord et arbeid som vil ta mange år og som må evalueres / justeres underveis i tråd med de erfaringer man gjør seg. 

Hvor står prosjektet i dag?

I skrivende stund har NLK lykkes med å få fram ett prosjektkull på 6 valper, 4 tisper og 2 hanner. Dette er et kull etter ei buhundtispe. Valpene er nå 7 mnd gamle og fremstår som sunne, robuste hunder der man kan se slektskap til begge rasene. NLK er fremdeles på leting etter aktuelle tisper for prosjektet og håper å få flere kull i året som kommer.