Hjem
Valpeformidler Gerd Langenes 300
Valpeformidler Gerd Langenes © 

Fra 15. september har klubben fått ny valpeformidler: Gerd Langenes.

Gerd bor i Søgne, har drevet med hund i mange år og har vært med i Norsk Lundehund Klubb i 4 år. Hun er dessuten klubbens fylkeskontakt i Aust- og Vest-Agder og styremedlem i klubbens styre.

Valpeformidler hjelper oppdrettere og valpesøkende med å komme i kontakt. Valpeformidler holder kontakt med oppdretterne og har en viss oversikt over hvor det ventes valper og hvor det er ledige valper, samt at valpeformidler holder en liste over de som ønsker seg lundehundvalp.

Les mer om hvordan valpeformidler jobber på valpeformidlersiden.

Gerd overtar stafettpinnen etter Liv Skjervik, som har vært valpeformidler i svært mange år. Gerd og Liv har jobbet sammen for å sikre en god overgang for de registrerte valpeønsker slik at alle blir ivaretatt.

Vi takker Liv for innsatsen som er lagt ned og ønsker Gerd lykke til med den videre jobben.