Hjem

Valpeformidler

Året 2007 må sies å ha vært et godt valpeår! Antall valper som ble født er etter mine papirer 73 valper som er fordelt på 22 kull. (42 hanner og 31 tisper).

Tendensen dette året er flere store kull, som gir et gjennomsnitt på 3,3 valper pr. kull. Dette er en positiv utvikling, da tallet for de foregående årene har vært under 3 pr kull.

La oss håpe på mange store kull i 2008 også.

Tidvis har det vært lite etterspørsel etter valper, men det tar seg vanligvis opp når det nærmer seg våren og sommeren. Jeg har forstått at mange har hatt problemer med at det ikke blir valper etter parring, eller at de ikke har latt seg parre, av en eller annen grunn.

La ikke hundene bli for gamle før de settes i avl. En hannhund kan godt starte karrieren i ettårs alderen, og tispene ca i 2 års alder.

Dere som har mulighet for et valpekull: Sett i gang, det er mye arbeid, men utrolig kjekt med valper i huset!

Hilsen
valpeformidler.

Året 2006 har gitt 65 nye valper. 25 kull, med 31 hannhunder og 34 tisper.Et middels bra oppdrettsår, kan man vel si.

Vi har hatt et bra oppdrettår i 2005 med en pen tilvekst av 86 nye valper, i 30 kull, fordelt på 42 hanner og 44 tisper. Dessverre opplever endel oppdrettere at valper er dødfødte eller dør innen få dager etter fødsel, av forskjellige årsaker. Selv mistet jeg to av tre valper i et kull (dødfødte). Oppdrettere bør sende inn spørreskjemaet med informasjon om kullet, til Gerd Haugen som jobber med dette prosjektet.

Valpekullene var nokså jevnt fordelt utover hele året, men mest valper ble født i første halvdel av året. La oss satse på mange nye kull og flotte valper i 2006! Dere har vært greie og gitt beskjed om parringer og valpekull, og noen av disse har jeg kunnet formidle. Det er stadig en og annen henvendelse fra utlandet om valpekjøp, men først og fremst bør vi nok prioritere valpekjøpere i Norge!