Hjem

Måstadpokalen, foto: Dagrunn Mæhlen (c)
Måstadpokalen, foto: Dagrunn Mæhlen ©

Her følger en oversikt over premier og pokaler som det er mulig å vinne ved Norsk Lundehund Klubb sine spesialutstillinger. Noen trofèer har klausuler om at de skal være til odel og eie etter at samme hund eller eier har vunnet den et visst antall ganger. Disse er ikke fremhevet med fet skrift nedenfor. Det finnes også en egen oversikt over disse. 

 

1. KENNEL ENERHAUGEN'S VANDREPOKAL – LABBEPOKALEN
Gitt av Zenia og Christen Lang i 1985. Komplettert med et bilde av en labb, laget av Roar Torsteinsen i 2016.

2. RUDIGER JENZEN`S OPPDRETTERPRIS, Vandrepremie
Gitt av Rüdiger Jenzen, Tyskland i 1983

3. DAMENES POKAL, Vandrepremie.
Gitt av Grethe Bergwitz-Larsen Og Elsa Hagen Raastad i 1983.

4. VANDRINGSPRIS TIL BÄSTA TIK I ÖPPEN KLASS
Gitt av Svenska Lundehundsällskapet i 1987.

5. VANDREPOKAL TIL BESTE LUNDEHUNDTISPE
Gitt av Kennel Vensaasen v. Helga og Bjørn Hagen. (Utdelt 2003)

6. VANDREPREMIE TIL BESTE LUNDEHUND
Gitt av Lundehundens Venner i Danmark 1988.

7. VANDREPRIS TIL MINNE OM SØRBYGDA`S VILLAK
Innstiftet av Solveig og Karl Heide Arild. (Utdelt 2003)

8. LUNDESTUENS VANDREPREMIE
Gitt av Inger og Aksel Kristiansen, Danmark. (Utdelt 2003)

9. VANDREPRIS TIL BIM – HUND
Gitt av Kennel Mountjoy, Sverige 1994

10. KENNEL FORSBERGET`S VANDREPOKAL TIL BESTE TISPE I ÅPEN KLASSE
Gitt av Stina Persson.

11. KENNEL LINESVIKEN`S VANDREPREMIE TIL OPPDRETTER AV BESTE VALP
Gitt av Margit Lines Våtvik i 2002

12. VANDREPRIS TIL BESTE HANNHUND
Gitt av Kennel Boromir, Mary og Siv Kvarnström, Sverige

13. VANDREPRIS TIL BESTE VALP
Gitt av Sharon Pederson og Frank Bays, USA

14. KENNEL PALUNA`S VANDREPREMIE TIL BESTE VETERAN
Gitt av Liv og Einar Skjervik (utdelt 2009)

15. MÅSTADPOKALEN
Gitt av Fam. Burschil, Tyskland år 2005.

16. GAVE FRA DCNH,
Tyskland til BIR og BIM veteran, (utdelt kun året 2006.)

17. VÆRØY-LITA’s VANDREPREMIE TIL BIM-VETERAN
Gitt av Gro Viken.

18. KENNEL LINESVIKEN’s VANDREPOKAL TIL BESTE VETERAN
Gitt av Margit Lines Våtvik. (Utdelt i 2000)

19. KENNEL VALPÅSEN’s VANDREPREMIE TIL OPPDRETTER AV BESTE VALP. (Utdelt i 2000)

20. Dansk pris- til dårligste plasserte hund, gitt i 2007. Aldri utdelt.

21. KENNEL ENERHAUGENS VANDREPREMIE TIL BESTE OPPDRETTERGRUPPE
Gitt av Christen Lang i 2009.

22. ELEANOR CHRISTIES MINNEPREMIE TIL BIR HUND
Gitt av Christen Lang i 2009

23. ZENIA LANGS VANDREPREMIE TIL BIM HUND
Gitt av Christen Lang 2009.

24. KONGESKARVEN TIL BIR VETERAN
Gitt av Kennel Leinstadhågen ved Rita og Marc Daverdin, 2010. Gitt til odel og eie i 2015 til Gunn Tove Ormset, i følge statuttene.

24. VANDREPREMIE TIL BIR VETERAN, GLASSFAT MED INNGRAVERING
Gitt av Kennel Vingheia, Gunn Tove Ormset  i 2016.

25. MARMEL's MINNEHUND VANDREPREMIE TIL BESTE IMPORTERTE HUND BOSATT I NORGE
Gitt av Stein-Erik og Bärbel Greter, 2012.

26. NORDNORSKEN
Gitt av Elin D. W. Johansen og Merete Evenseth i 2016 og skal utdeles hvert 4. år til beste nordnorske tispe og hannhund.

27. BIM VALP
Innrammet bilde av en labb, laget av Roar Torsteinsen. Utdelt første gang i 2016.