Hjem

Norsk Lundehund Klubb ønsker å kartlegge hundenes helsetilstand for å samle inn best mulig informasjon og statistikk om dette.

Skjemaet besvares for de hundene vi ikke tidligere har fått opplysninger om og for hunder det kan gis nye opplysninger om.

Skjemaet ligger i Norsk Lundehund Klubb sin database, klikk her for å åpne skjema: Rapporteringsskjema for hund og helse

(De gamle papirskjemaene er erstattet av databaseskjemaene.)