Hjem

Norsk Lundehundklubbs fagseminar Åstjern 8-10 oktober 2021 
- Hvor går veien for lundehunden?

Fous for seminaret:
Identifisere tiltak for den fremtidige avslarbeidet for norsk lundehund i en ny handlingplan 

Tema:
* Populasjon
* Helse
* Mentalitet og adferd
* Krysningsprosjektet

For de som ikke fikk anledning til å delta på fagseminaret.Her følger opptak av faglige innlegg fra programmet (kommer snart) og mønstring av prosjekthunder.  

Avlskriterier og lundehund, hvilke hensyn skal vi ta? Ved Sigrun Rytter:
(venter på video)

Konsekvenser av lav genetisk variasjon i en populasjon ved Henrik Jensen, NTNU:
https://www.youtube.com/watch?v=5qLdn9B5YIs 

Helseutfordring hos lundehund del 1 ved Hanna Gautun:
https://www.youtube.com/watch?v=4tGsSywtakQ

Helseutfordring hos lundehund del 2 ved Hanna Gautun:
https://www.youtube.com/watch?v=AUj43TeZuvU

Jukkeprosjektet ved Hanna Gautun
https://www.youtube.com/watch?v=8Wx-zp71pJs

Oppsummering av NLKs krysningsprosjekt så langt ved Hanna Gautun
NB! innledningen til dette punktet mangler dessverre på opptaket.
https://www.youtube.com/watch?v=9JQeIOt4dd4

Spørsmål fra salen
https://www.youtube.com/watch?v=Entb83eQeXk

Mentalistesting av lundehund - Erfaringer og veien videre ved Solveig Steinnes:
(venter på video)

Utfordringer og anbefalinger for krysningsprosjektet ved Peer Berg, NMBU 
https://www.youtube.com/watch?v=_7PZRc50YQ4

Kapselprosjektet ved Astrid Driva Rødsand:
https://www.youtube.com/watch?v=s1u9Hxln72I

Veien videre for krysningsprosjektet del 1 ved Ingvild Svorkmo Espelien:
https://www.youtube.com/watch?v=sobDp_n4agk

Veien videre for krysningsprosjektet del 2 ved Ingvild Svorkmo Espelien:
https://www.youtube.com/watch?v=5Takt4uwQOo

 

 

Mønstring av prosjekthundene: 

Introduksjon: 
https://www.youtube.com/watch?v=YGtc5-E5i2w

1. generasjon, B1:
https://www.youtube.com/watch?v=e3DyC4WeVUg

resten av mønstringen:
https://www.youtube.com/watch?v=ie7Is6EQ2A4

 

Les mer om krysningsprosjektet i Hundesport nr 2 i 2021