Hjem

Styremøtereferater

Referat fra styremøtet 9. oktober er klart, og det finner du her.

 

Tidligere styremøtereferater ligger under "Om Norsk Lundehund Klubb" -> Tillitsverv -> Styret -> Styremøtereferater.

 

 

Referatene fra styremøtene holdt 21. oktober, 4. desember, 8. januar og 14. februar ligger nå ute.

Referatene fra styremøtene holdt i august og september ligger nå ute.

Referatene fra styremøtene holdt i mars og april ligger nå tilgjengelig ute på nett.

Styremøtereferatet fra 23. februar ligger nå ute

Referatet fra styremøtet holdt den 25. januar i år, er nå klart.