Hjem

Årsmøte

Medlemmer kan gi fullmakt til et annet medlem, som kan stemme i saker under årsmøte på vegne av fullmaktsutsteder.

Fullmakten skrives ut og undertegnes, og sendes med fullmektig som skal på årsmøtet.
 
Et medlem kan kun være fullmektig for ett annet medlem under årsmøtet, ikke flere. Fullmakten kan ikke brukes til å avgi stemme ved valg, der er det sendt ut en egen stemmeseddel som skal brukes i stedet.
 

Stemmeseddel for forhånds-stemme og avstemming på årsmøtet som vanligvis følger med Lundehund-nytt blir sendt ut som egen forsendelse (A-post) mandag 12.06.17 til alle hovedmedlemmer.

Trykkeriet beklager at stemmeseddelen ved en feil ikke ble lagt i bladet som innstikk under plastpakkingen slik som vanlig.

Vi minner om at stemmeseddelen kan sendes til klubbens leder som forhåndsstemme dersom du ikke kan møte på årsmøtet. Dersom du kommer på årsmøtet leverer du utfylt stemmeseddel ved ankomst til møtet.

Ved en feiltakelse ble ikke forhåndsstemmeseddelen for valget ved Norsk Lundehund Klubbs årsmøte med utsendelsen av Lundehund-nytt.

Nå ligger den ute her, klar for nedlastning.

 

Følgende dokumenter er nå tilgjengelige:
NB! De som skal til Årsmøte på Frya leir må selv ta utskrift av dette! NB!
Referat fra styremøte 25. oktober 2010 er nå lagt ut.
Referatet fra årsmøtet 2009 foreligger nå som en PDF-fil (størrelse: 2 MB).