Hjem

Hvert år arrangerer Norsk Lundehund Klubb en spesialutstilling og lundehundtreff,s om vi kaller Lundehunddagene. Lundehunddagene arrangeres på ulike steder i landet, og hvert 4. år legges arrangementet til Lofoten

Eir, foto: Henriette Slettvold ©
Eir, foto: Henriette Slettvold ©

NLK Spesialutstilling 30. juli - dommer Christen Lang
Svenske Lundehundklubben har deres spesialutstilling 31. juli 
Informasjonsmøte om krysningsprosjektet 29. juli kl. 13.00 - 17.00

 

Innimellom arrangeres også uformelle lundehundtreff i nærmiljøene. For å få vite om disse, kontakt din fylkeskontakt eller følg med på en av Facebook-gruppene for norsk lundehund.

Oversikt over NLKs vandretroféer: 

Endelig kan vi presentere en oversikt over alle Norsk Lundehund Klubb sine vandretofèer, med litt bakgrunnsinformasjon om hvem som har gitt dem til klubben, hvem som har vunnet de aktive trofèene flest ganger og hvem som har vunnet de utgåtte trofèene til odel og eie. .

Oversiktene er utarbeidet av Unni Hofstad og Merete Evenseth. Merete ønsker å understreke at Unni har nedlagt et uvurderlig forarbeid for utarbeidelsen av oversiktene! ;-)

LABBEPOKALEN oversikt over vinnerne med bilder.  


2019
2018
2017

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002