Hjem
NupenI
Nupen I.
Oppdretter: Anne Lise og Roar Torsteinsen. Eier: Anne Lise og Roar Torsteinsen. Fotograf: Roar Torsteinsen

NupenII
Nupen II Har registeringsnummer 4388/70. Hunden er født 26.01.70. og døde i 1980.
Oppdretter: Anne Lise og Roar Torsteinsen. Eier: Anne Lise og Roar Torsteinsen Fotograf: Roar Torsteinsen.

Lundi
Lundi har registreringsnummer 05314/83. Bildet er fra Måstad på Værøy.
Oppdretter: Anne Lise og Roar Torsteinsen. Eier: Anne Lise og Roar Torsteinsen. Fotograf: Roar Torsteinsen.

Maahornets Maast
Maahornets Maast.
Oppdretter: Anne Lise og Roar Torsteinsen. Eier: Anne Lise og Roar Torsteinsen. Fotograf: Roar Torsteinsen