Hjem

Norsk genressurssenter har en side med informasjon om lundehund, og denne informasjonen er også tilgjengelig som en tosidig "pamflett" (PDF) som kan bestilles fra dem. Noe å ha liggende i bilen når man skal på sommerferie? 

(Husk også NLK sine egne brosjyrer!)