Hjem

Klubben har fått utarbeidet en brosjyre på to A4 sider, med kortfattet informasjon om norsk lundehund. Tanken er at de som vil kan skrive ut/kopiere denne og ha den med til utdeling på utstillinger og andre steder hvor man treffer folk som er interessert i rasen.

Vi minner om at også Norsk genressurssenter har en side og en brosjyre om lundehund.