Hjem

Hvor mange lundehunder finnes det - i Norge og i verden?

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Norge (73) (65) (73)

ca500

(67)

(60)

526

(61)

 (56)

582

(80)

(61) (69) (86)

657

(95)

(80)

683

(85)

(80)

722

(141)

Sverige       ca100   ca150                    
Finland 255 (27)     ?   ca160                    
Danmark ca 100 (8)   89 84 (2)   ca100                    
Holland       ca50   72                    
Tyskland       ca50   65                    
Østerrike       3   10                    
Sveits       7   27                    
Luxemburg       8   10                    
Tsjekkia       1   9                    
Spania       1   ?                    
Frankrike 14     8   22                    
USA       ?   ca250                    
Canada       ca 15   9                    

Tall i parentes angir antall registrerte valper.

Tallene er hentet fra NLK Database, Norsk Kennel Klub, Lundehund-nytt og Lundehunden (bladet til Svenska Lundehundsällskapet).