Hjem

Innimellom arrangeres også uformelle lundehundtreff i nærmiljøene, hvor hundeeiere som har tid og lyst møtes for å gå en tur sammen med hundene.

For å få vite om eventuelle slike treff, kontakt din fylkeskontakt for å få et tips, eller meld deg inn i en av Facebookgruppene om lundehund.