Hjem

Norsk Lundehund Klubb hadde tidligere et forum hvor lundehundeiere kunne dele erfaringer og diskutere. Etter hvert har sosiale medier som feks Facebook overtatt de fleste av disse funksjoner.

I klubbens informasjonsstrategi som vedtatt i februar 2015 beskrives det at klubben ikke har ressurser til å drive, utforme eller sørge for innhold i diskusjonsfora, ved siden av øvrige kanaler som er beskrevet i informasjonsstrategien.

Det gamle forumet var utdatert og hadde flere sikkerhetshull, og ble nedlagt i forbindelse med lansering av klubbens nye hjemmesider i mars 2015.

Innholdet på det gamle forumet er lagt ut her i form av pdf-filer: