Hjem

I forbindelse med Lundehundspesialen den 6. august håper vi på at det også kommer lundehunder fra det store utland. I den sammenheng vil vi minne om at det er nye regler for hunder som kommer til Norge over grensen fra Sverige. Det er påvsit echinococcose/ revens dvergbendelorm i Sverige, og siden denne parasitten ikke finnes i Norgen, SKAL alle hunder som tas over grensen være behandlet mot dette i løpet av de 48 siste timer før innreise til Norge. Behandlingen skal dokumenteres på egenerklæringsskjema til Mattilsynet. Her er mer info på mattilsynets hjemmesider. Når det gjelder innreise fra andre land enn Sverige, er reglene som tidligere.