Hjem

Endelig kan vi presentere en oversikt over alle Norsk Lundehund Klubb sine vandretofèer, med litt bakgrunnsinformasjon om hvem som har gitt dem til klubben, hvem som har vunnet de aktive trofèene flest ganger og hvem som har vunnet de utgåtte trofèene til odel og eie. .

Oversiktene er utarbeidet av Unni Hofstad og Merete Evenseth. Merete ønsker å understreke at Unni har nedlagt et uvurderlig forarbeid for utarbeidelsen av oversiktene! ;-)

LABBEPOKALEN oversikt over vinnerne med bilder.  

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002