Hjem
Eir, foto: Henriette Slettvold ©
Eir, foto: Henriette Slettvold ©

Hvert år arrangerer Norsk Lundehund Klubb en spesialutstilling og lundehundtreff,s om vi kaller Lundehunddagene. Lundehunddagene arrangeres på ulike steder i landet, og hvert 4. år legges arrangementet til Lofoten.

Planlagte utstillinger:

Tidligere spesialer:

 

Innimellom arrangeres også uformelle lundehundtreff i nærmiljøene. For å få vite om disse, kontakt din fylkeskontakt eller følg med på en av Facebook-gruppene for norsk lundehund.