Hjem
Hekla og Holli Elin Mariboe Hovde ©
Holli (lundehund) og Hekla B1 (NKK-godkjent krysning
mellom lundehund og buhund. 
foto: Elin Mariboe ©

Norsk Lundehund Klubb skal ha full kontroll med krysningshundene. Det er viktig med godt samarbeid med oppdretter og eier av krysningsvalpene.

Valpene skal bo hos familier som er villig til å delta i arbeidet med lundehunden framover.

Ved kjøp av prosjekthund skal det skal derfor inngås to avtaler:

i) mellom valpekjøper og Norsk Lundehund Klubb og 

ii) mellom valpekjøper og oppdretter.

Krysningsvalpene koster det samme som lundehundvalper, kr 18 000,-. 

Dersom du er interessert i å støtte prosjektet gjennom å kjøpe en krysningsvalp, bør du sette deg inn i prosjektplanen og betingelsene gitt i avtalene. Deretter kan du registrere deg på dette søknads-skjemaet.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med Krysningsgruppa.