Hjem
Trio

Trekløveret Kunna (50% lundehund/50% buhund) bak,
(Varga 75% lundehund) til venstre og Lundi (100%)
til høyre, foto: Ingvild S. Espelien ©

 

Formål

Øke den genetiske variasjonen for dermed å bedre fertiliteten og redusere forekomsten av mage-/tarmlidelser i rasen.

Metode

Øke genetisk variasjon ved å krysse lundehund med tre raser: norsk buhund, norrbottenspets og islandsk fårehund.

  • Alle hunder og kombinasjoner må godkjennes av NKK før paring.
  • Alle prosjektvalper blir X-registrert hos NKK og forvaltet som en egen sidepopulasjon.
  • Prosjektvalpene vurderes nøye mht eksteriør, helse og gemytt.
  • Prosjektvalpene gis både navn og registreringsnummer ved bokstavkode som viser krysningsrase og generasjon. F.eks. betyr Frigg B2 (NO54885/16(X2) at hunden Frigg er andre generasjon etter krysning av lundehund og buhund.
  • Utvagte prosjekthunder krysses med renrasede lundehunder i flere generasjoner innenfor prosjektet.
  • Opptak av prosjekthunder i rasen (stamboken) kan bare finne sted når vurdering av helse, eksteriør og temperament viser at målet med krysningsprosjektet er oppnådd og resultatet er godkjent av NLK og NKK.

Tidsramme

Prosjektet vil ta mange år (og flere generasjoner) før opptak av prosjekthunder i rasen vil bli vurdert.

Informasjon

Kontakt

Alle typer spørsmål, kommentarer og innspill om prosjektet og gjennomføringen av det kan rettes til Krysningsgruppa