Hjem
Dusk, foto: Nicole Wagner ©
Foto: Nicole Wagner ©

Norsk Lundehund Klubb kjører for tiden et krysningsprosjekt. Målsetningen er å bedre norsk lundehunds helse og velferd ved å øke fertiliteten, og å redusere risikoen for å utvikle mage-/tarmlidelsen intestinal lymfangiektasi (IL).  Samtidig skal rasens særegne egenskaper bevares. Prosjektet er godkjent av og drives i samarbeid med NKK.

På disse sidene kan du blant annet lese nøkkelinfo om prosjektets formål og metode, og du finner bakgrunnsinformasjon, oversikt over gjennomførte krysninger og avtaler for valpekjøper og tispeeier.

Sidene er bygget opp med tanke på klubbens medlemmer, men brukes også som samling av informasjon for våre samarbeidspartnere i prosjektet, deriblant NKK, Norsk genressurssenter, Nordgen, hundeklubbene for de tre krysningsrasene: Norsk buhund, Norrbottenspets og Islandsk fårehund, samt veterinærer, forskere og andre interesserte.

Dersom du har spørsmål, innspill eller kommentarer til prosjektet, ta kontakt med Krysningsgruppa.