Hjem
Mykle, foto: Kristin Duvold (c)
Mykle, foto: Kristin Duvold ©

Om Gastroguiden

Gastroguiden bygger på artikler relatert til diagnose, behandling og forebygging av mage-/tarmproblemer hos lundehund. Artiklene er skrevet for og først publisert i Lundehund-nytt i 2015 og 2016.

Gastroguiden inkluderer blant annet følgende temaer:

  • Hunden min har løs mage/kaster opp... hva gjør jeg nå?
  • God diagnose - mest mulig treffsikker behandling
  • Behandling av Intestinal Lymfangiektasi (IL)
  • Huskeliste til veterinærbesøk ved mage-/tarmproblemer

Klikk her for å laste ned en utskriftsvennlig versjon av Gastroguiden.

Artiklene baserer seg på Avl- og sunnhetsutvalgets erfaringer og kunnskap, og kvalitetssikres med fagfolk der det er aktuelt. Gastroguiden vil bli holdt oppdatert etter hvert som ny kunnskap kommer frem.

Mage-/tarmproblemer hos hund og lundehund spesielt kan ha flere årsaker, og det er viktig at behandling skjer i samråd med veterinær. Sykdomsforløp vil variere fra hund til hund og det er ikke gitt å komme med faste behandlingsopplegg.

Vi håper at vi med disse artiklene kan bidra til at lundehundeiere føler seg bedre rustet til å diskutere diagnose og behandling med sin veterinær.

Se også artikkelen Viktige blodverdier ved mistanke om IL

Andre lundehundeieres erfaring med foring av lundehund med IL

I tillegg kan du lese om lundehundeieres erfaringer med foring av lundehunder med IL. Artiklene står for forfatternes egen regning: