Hjem
Mykle, foto: Kristin Duvold (c)
Mykle, foto: Kristin Duvold ©

Om Gastroguiden

Gastroguiden bygger på artikler relatert til diagnose, behandling og forebygging av mage-/tarmproblemer hos lundehund. Artiklene er skrevet for og først publisert i Lundehund-nytt i 2015 og 2016.

Gastroguiden inkluderer blant annet følgende temaer:

  • Hunden min har løs mage/kaster opp... hva gjør jeg nå?
  • God diagnose - mest mulig treffsikker behandling
  • Behandling av Intestinal Lymfangiektasi (IL)
  • Huskeliste til veterinærbesøk ved mage-/tarmproblemer

Klikk her for å laste ned en utskriftsvennlig versjon av Gastroguiden.

Artiklene baserer seg på avlsrådets erfaringer og kunnskap, og kvalitetssikres med fagfolk der det er aktuelt. Gastroguiden vil bli holdt oppdatert etter hvert som ny kunnskap kommer frem.

Mage-/tarmproblemer hos hund og lundehund spesielt kan ha flere årsaker, og det er viktig at behandling skjer i samråd med veterinær. Sykdomsforløp vil variere fra hund til hund og det er ikke gitt å komme med faste behandlingsopplegg.

Vi håper at vi med disse artiklene kan bidra til at lundehundeiere føler seg bedre rustet til å diskutere diagnose og behandling med sin veterinær.

Se også artikkelen Viktige blodverdier ved mistanke om IL

Andre lundehundeieres erfaring med foring av lundehund med IL

I tillegg kan du lese om lundehundeieres erfaringer med foring av lundehunder med IL. Artiklene står for forfatternes egen regning: