Hjem

Annet hvert år gjennomfører klubben en telling av hvor mange lundehunder vi har i Norge, og hvordan helsetilstanden til hundene er. Det betyr at alle landets lundehundeiere blir kontaktet, enten via epost eller telefon fra lokalkontakten for å fortelle litt om hundens helse. Dette er et viktig redskap for klubben i arbeidet med å forvalte vår utrydningstruede rase.

Resultatet av hundetellingene blir presentert i Lundehund-nytt, og det er artikkelen fra siste telling som vises i lenken nedenfor.

Hundetellingen 2020