Hjem

Parasitten Giardia intestinalis er påvist hos lundehunder flere steder i Norge den siste tida.

Parasitten Giardia finnes over hele verden.  Den er bla påvist hos flere pattedyr, tamme og ville i Norge. Smitten overføres via vann (hvor spredningsstadiet kan overleve lenge) og gjennom avføring fra smittede dyr.

Giardia er en encellet parasitt, en flagellat, som finnes i tarmen.  Den formerer seg ved celledeling og kan oppnå store tettheter i tarmen.  Tarmens immunsystem vil vanligvis slå tilbake en slik infeksjon og voksne, friske hunder vil vanligvis ikke vise tegn på sykdom.  Vanligvis må det foreligge spesielle predisponerende faktorer for at dyra skal bli syke (IL predisponerer muligens, men ikke forsket på dette).

Hovedsymptomet på infeksjon er diare, spesielt lys, illeluktende, fettrik feces med pastøs, halvflytende konsistens, men luftsmerter kan også forekomme. Giardia påvises ved analyse av avføringsprøver. At det nå påvises Giardia i et større omfang kan skyldes at det nå er utviklet en raskere analysemetode enn tidligere. Dette vil medføre økt interesse for og bekymring rundt forekomsten at denne parasitten.

Hos hund brukes to middel til behandling: Panacur og Flagyl. Av disse er Flagyl et medikament som virker spesifikt mot flagellater og amøber. Panacur er mer bredspektret og regnes som mer skånsomt for hunden. Panacur er derfor vanligvis førstevalget i behandling av lundehund. Husk at all medikamentell behandling vil medføre ekstra belastning på tarmens slimhinner.

Om det er reell grunn til bekymring kan kun veterinæren avgjøre. Kontakt din veterinær hvis du mistenker at hunden din er smittet.

Vennlig hilsen

Rita Daverdin (Parasittolog, dr. scient) og Mari Johannessen (cand.med.vet.)

UTDYPNING GIARDIA HOS NORSK LUNDEHUND 13.02.2015

Det er viktig å ta giardiainfeksjoner på alvor. De fleste smittede hunder er likevel symptomfrie. Trolig må det forhold som gjør tarmen mer mottakelig for infeksjon til for at det skal oppstå sykdom. Skade på tarmen som følge av IL kan være et slikt forhold. En kan tenke seg at giardia kan bidra til IL. Dessverre vet vi for lite på dette området. Forekomst av giardia hos lundehund og eventuell symbiose eller kopling mellom giardia og IL ...er høyst interessant og muligens noe vi bør prioritere å se nærmere på fremover.

Bør friske hunder testes og/eller behandles forebyggende? Et prøvesvar gir kun et øyeblikksbilde. Hunden kan være fri for smitte og bli reinfisert på et senere tidspunkt. Hunden kan også være smittet, bli behandlet, og så å bli infisert på nytt igjen.

Behandling: Hunder kan utvikle en viss immunitet mot noen typer innvollsorm. Det at friske hunder som regel ikke viser symptomer på giardia, tyder på at dette også gjelder denne parasitten. All behandling med legemidler kan gi bivirkninger, og overdreven bruk av antiparasittmidler, som panacur, kan bidra til at parasittene vi prøver å bekjempe blir resistente mot midlene.

Dersom giardia blir påvist anbefales det at hunden behandles. Og da bør alle hundene i samme oppdrett/hjem behandles. Det er viktig å beskytte svakere individer mot smitte, også mennesker. Behandling av alle hundene vil også være med på å forhindre at hundene smitter hverandre på nytt. I tillegg kommer forebyggende tiltak som renhold/hygiene.

Det er den enkelte eier som selv må vurdere om de har grunn til å mistenke at hunden deres er smittet av giardia. Men analyse av avføring burde høre med i all utredning av kronisk diare.

Konklusjon: Verdien av å teste eller behandle friske hunder forebyggende er begrenset.