Hjem

Oppdatert 28.02.2015: Dette forskningsprosjektet har dessverre ikke gitt oss resultater. Vi takker alle som har bidratt med å sende inn blodprøver til det beste for lundehunden.

Avlsrådet

Opprinnelig artikkel

Skjema som skal sendes inn sammen med blodprøver i forbindelse med det nylig oppstartede forskningsprosjektet om lundehund og IL er nå lagt ut. Les mer om prosjektet her: