Hjem

Oppdatert 28.02.2015: Dette forskningsprosjektet har dessverre ikke gitt oss resultater. Vi takker alle som har bidratt med å sende inn blodprøver til det beste for lundehunden.

Avlsrådet

Opprinnelig artikkel

Forsker og genetiker Frode Lingaas har kontaktet Norsk Lundehundklubb og ønsker å gjennomføre en genetisk undersøkelse av rasen. Han har flere problemstilligner han ønsker å jobbe med, men det viktigste er at han leter etter genet for IL. Finner han dette genet, og finner han en genetisk variajson for dette genet hos rasen, vil det kanskje på sikt løse rasens problem med IL. Det er langt fram dit, men det er uhyre viktig arbeid.

Vi må være veldig glade for at Frode Lingaas ønsker å jobbe med Lundehund. Han er utvilsomt den genetikeren i Norge med mest kompetanse på hund, han har forsket på genetikk hos hund i en mannsalder. Han ønsker nå å ta blodprøver av flest mulig lundehunder for å gjøre sin undersøkelse. Når man leter etter ett eller flere sykdomsgener, behøver man mye DNA. Derfor må han ha blod. Det er ikke nok med svaberteknikken som Claudia Melis bruker. Hun kan undersøke slike ting som genetisk variasjon for rasen, for hele rasen og innen familer, men hun kan ikke med den metoden se etter sykdomsgene. Hun kan kanskje fortelle oss om lundehunden er nær beslektet med de andre nordisk spisshundene, eller om der er en helt egen hunde-variant (slik mange lundehundeiere liker å tro?). De to undersøkelsene dreier seg om to ulike problemstillinger.

Styret og avlsrådet i Norsk lundehund klubb går inn for denne saken, og håper at flest mulig kan stille sine hunder til disposisjon for Dyrlegene i Bodø til prøvetaking. Les mer...

Se også styrevedtaket om denne saken. 


ENGLISH: In connection with the upcoming Lundehund-gathering/show at Værøy we would like to use the opportunity to collect blood samples from as many dogs as possible. This may be an important step in the continued research to identify risk factors of IL, and may contribute to results that may benefit the health and well-being of the Lundehund. We are interested in blood samples from as many dogs as possible. Read more...


DEUTSCH: In Verbindung mit dem Lundehundtreffen auf Værøy im Juli möchten wir gerne die Chance nutzen, Blutproben von möglichst vielen der erwachsenen Hunde auf dem Treffen zu nehmen. Dies kann in unserer weiteren Forschung entscheidend dafür sein, die Ursachen der Erkrankung herauszufinden. Wenn uns das gelingt, könnten wir entscheidend dazu beitragen, die Gesundheit und Lebensqualität unserer Lundehunde zu verbessern. Mehr...