Hjem
Krampejukking.jpg
Krampejukking - foto: Lille Wagtskjold ©

 

Ganske mange lundehundtisper gjennomgår perioder på 1-3 dager der de får hyppige, krampelignende jukkebevegelser. Periodene med anfallene forekommer som oftest en god stund før løpetiden, men kan også forekomme under og etter løpetiden. 

Det varierer hvor plaget de er, men en god del er veldig påkjente med sikling, ufrivillig/uventet tissing, tap av matlyst og store problemer med å slappe av. Anfallene kommer både på natt og dag, hjemme og på tur. De forekommer både hos tisper som bor sammen med andre hunder (tisper og/eller hannhunder) og tisper som ikke bor sammen med andre hunder. Disse anfallene er ikke et utslag av lekelyst og at de rir på hverandre i forbindelse med løpetid, noe lundehunder også kan gjøre. En hund som gjennomgår disse jukkeanfallene er påkjent og har ingen evne eller lyst til paringslignende lek. Selv om hunden ikke kan sies å være syk, kan det være en betydelig påkjenning mens det pågår.

De fleste veterinærer som får inn hunder som er plaget av dette, har ikke sett tilsvarende før. Avl- og sunnhetsutvalget ønsker nå å se om vi kan finne en årsak og om det er noe vi kan gjøre for de hundene som er plaget med dette. Vi vil derfor undersøke om det er noen næringsstoffer de mangler eller om det kan skyldes en hormonell «forstyrrelse».

I første omgang vil vi gjøre følgende:

  • Invitere eiere av plagete tisper til å svare på en enkel elektronisk spørreundersøkelse om anfallene, hundens helse og fôring. Vi håper at mange vil delta slik at vi kan se om det er noen mønstre som går igjen. Dere finner et elektronisk spørreskjema her.
  • Eierne av 5-10 sterkt plagete hunder vil bli spurt om å ta blodprøver av hundene mens anfallene pågår og eventuelt en gang til på et senere tidspunkt der hundene ikke er plaget. Hundene må være klinisk friske (ikke ha IL eller gå på noen medisinering). 
  • Eierne vil få en detaljert beskrivelse av hvilke blodverdier vi ønsker tatt og klubben vil dekke kostnadene for prøvene. Videre vil vi be om at det blir ført en logg over krampeanfallene og løpetid. Det kan også bli aktuelt å gi hundene et definert kosttilskudd over tid for å se om det har noen innvirkning.