Hjem
Mykle, foto: Kristin Duvold (c)
Mykle, foto: Kristin Duvold ©

Avlsrådet har laget en samlet og oppdatert versjon av gastroguiden.

Du kan lese den i sin helhet, søke opp spesifikke temaer, eller skrive den ut og ta med til veterinæren hvis du har en lundehund med magetrøbbel.

Gastroguiden bygger på artikler relatert til diagnose, behandling og forebygging av mage-/tarmproblemer hos lundehund.

Gastroguiden vil bli holdt oppdatert etter hvert som ny kunnskap kommer frem. Vi håper at vi med gastroguiden kan bidra til at lundehundeiere føler seg bedre rustet til å diskutere diagnose og behandling med sin veterinær.

Vi har også lagt ut to lundehundeieres erfaringer med foring av lundehunder med IL.

Du finner gastroguiden og de to lundehundeiernes erfaringer på denne siden.