Hjem
3 valpekull: Eriksro Little Amalia, Alyssa og Angel, Eriksro Pearl Pablo, Pontiac, Panther, Pikachu og
3 valpekull: Eriksro Little Amalia, Alyssa og Angel, Eriksro Pearl Pablo, Pontiac, Panther, Pikachu og
Isadora, Eriksro Nuttiga Nicke, Noppe og Nelly, foto: Anneli Rosenberg ©

Antall kull og valper har svingt ganske mye fra år til år. Antall valper pr. kull varierer fra 1 til 5, og gjennomsnittet ligger nå på 2,9 valper pr. kull. 

Klubben ønsker seg flere nye oppdrettere, og oppfordrer til at så mange som mulig friske lundehunder skal brukes i avl. 

Hannhunder i avl

En hannhund bør ikke ha for mange avkom etter seg. NKKs grunnleggende anbefaling er at en hund ikke bør ha flere avkom enn tilsvarende 5% av antall registrerte hunder i rasepopulasjonen i en 5-års periode. Har en hannhund mer enn det, er han en matador. Matadoravl er uheldig da det fører til at veldig mange hunder blir nært beslektet, som igjen fører til økt risiko for innavl.

For Norsk Lundehund er vi nede i 17 valper! Vi må unngå matadoravl, og vi må bruke så mange som mulig av våre hannhunder i avl. Samtidig bør vi også ha flest mulig kombinasjoner pr. tispe.

Av historiske årsaker har lundehund en meget lav genetisk variasjon. For at denne ikke skal reduserers ytterligere er det viktig at flest mulig hunder brukes i avl, slik at så stor grad som mulig av arvematerialet i rasen videreføres. I perioden 2011-2015 ble kun 30 hanner og 35 tisper registrert brukt i avl. For at en hundepopulasjon skal betraktes som bærekraftig må over 100 hunder sammenlagt brukes i avl.

Antall valper pr. kull

1990: 18 kull = 49 valper = 2,7 valper pr. kull
1991: 12 kull = 33 valper = 2,7 valper pr. kull
1992: 22 kull = 48 valper = 2,1 valper pr. kull
1993: 26 kull = 74 valper = 2,8 valper pr. kull
1994: 16 kull = 37 valper = 2,3 valper pr. kull
1995: 25 kull = 70 valper = 2,8 valper pr. kull
1996: 18 kull = 59 valper = 3,2 valper pr. kull
1997: 14 kull = 44 valper = 3,1 valper pr. kull
1998: 28 kull = 74 valper = 2,6 valper pr. kull
1999: 25 kull = 65 valper = 2,6 valper pr. kull
2000: 28 kull = 70 valper = 2,5 valper pr. kull
2001: 30 kull = 95 valper = 3,1 valper pr. kull
2002: 24 kull = 78 valper = 3,2 valper pr. kull
2003: 36 kull = 101 valper = 2,8 valper pr. kull
2004: 21 kull = 56 valper = 2,7 valper pr. kull
2005: 30 kull = 84 valper = 2,8 valper pr. kull
2006: 25 kull = 66 valper = 2,6 valper pr. kull
2007: 21 kull = 74 valper = 3,5 valper pr. kull
2008: 27 kull = 73 valper = 2,7 valper pr. kull
2009: 18 kull = 38 valper = 2,1 valper pr. kull
2010: 22 kull = 61 valper = 2,8 valper pr. kull
2011: 23 kull = 56 valper = 2,4 valper pr. kull
2012: 28 kull = 80 valper = 2,9 valper pr. kull
2013: 21 kull = 61 valper = 2,9 valper pr. kull
2014: 25 kull = 69 valper = 2,8 valper pr. kull
2015: 29 kull = 86 valper = 2,9 valper pr. kull

Antall valper født pr. 5 år og 5% av dette

som igjen utgjør antall valper en hannhund kan ha i sin "livstid".

1990 til 1994: 241 valper = 12,1 valper
1991 til 1995: 262 valper = 13,1 valper
1992 til 1996: 288 valper = 14,4 valper
1993 til 1997: 284 valper = 14,2 valper
1994 til 1998: 284 valper = 14,2 valper
1995 til 1999: 312 valper = 15,6 valper
1996 til 2000: 312 valper = 15,6 valper
1997 til 2001: 348 valper = 17,4 valper
1998 til 2002: 382 valper = 19,1 valper
1999 til 2003: 409 valper = 20,4 valper
2000 til 2004: 400 valper = 20,0 valper
2001 til 2005: 414 valper = 20,7 valper
2002 til 2006: 385 valper = 19,3 valper
2003 til 2007: 385 valper = 19,3 valper
2004 til 2008: 350 valper = 17,5 valper
2005 til 2009: 342 valper = 17,1 valper
2006 til 2010: 313 valper = 15,7 valper
2007 til 2011: 299 valper = 15,0 valper
2008 til 2012: 315 valper = 15,8 valper
2009 til 2013: 309 valper = 15,5 valper
2010 til 2014: 327 valper = 16,4 valper
2011 til 2015: 344 valper = 17,2 valper

Effektiv populasjonsstørrelse

som bør være over 100 for at hundepopulasjonen skal være bærekraftig.

2000-2004: 44 hanner og 54 tisper, totalt 96
2005-2009: 48 hanner og 53 tisper, totalt 100
2010-2014: 41 hanner og 47 tisper, totalt 81

(2011-2015: 30 hanner og 35 tisper, totalt 64)

1990 til 1994: 241 valper = 12,1 valper