Hjem
'Pia' Palunas Tinka, foto: Rebecca Sandvand Kalleberg ©
'Pia' Palunas Tinka, foto: Rebecca Sandvand Kalleberg ©

Her har vi kort listet noen av de viktigste punktene fra Rasespesifikk Avls-Strategi (RAS). I dokumentet finner du mer informasjon, både begrunnelser og forklaringer samt detaljerte og kortsiktige mål.

Overordnet mål

 • Å bevare norsk lundehund som en sunn og funksjonell hund med rasens karakteristiske trekk i behold

Langsiktige mål

 • Øke antallet lundehunder i Norge til 1000 innen 2025, samt øke den stamtavlebaserte effektive populasjonsstørrelsen
 • Redusere nivået av IL til et nivå som er akseptabelt ut fra dyrevelferdshensyn

Kortsiktige mål

 • Øke antall lundehunder i Norge år for år
 • Heve folks kjennskap til rasen slik at den blir vurdert som en interessant familiehund
 • Redusere dødelighet ved IL ved forebyggende tiltak og rett behandling

Noen eksempler på tiltak (mål og handling) fra RAS

 • Etablere  nettverk  av  lokale  hjelpere  i  forhold  til  gjennomføring   av  naturlig  paring
 • Videreutvikle  rådgivertjeneste  for  uerfarne  oppdrettere
 • Arrangere  oppdretterseminar
 • Alle  tispekjøpere  pålegges  å  ha  minimum  1  kull  på  tispa  (såfremt   det  ikke  foreligger  medisinske årsaker  til  å  la  det  være)
 • Øke  etterspørsel  ved  å  markedsføre  rasen  aktivt  på  utstillinger,   konkurranser,  messer  og  i media
 • Kvalitetssikre  informasjon  om  rasen  på  internett
 • Samle  oversikt  over  foringserfaring (les mer under foringsprosjektet)
 • Kartlegge  mulig  utløsende  årsaker  for  IL
 • Sette  opp  liste  på  4-5  hundeeiere  som  kan  kontaktes  ved   mage/tarmproblemer
 • Arrangere  seminar  ang  IL  for  veterinærer,  lokalkontakter  og   andre  ressurspersoner  i  samarbeid  med  Norges Veterinærhøgskole (NVH)
 • Redusere  disposisjonen  for  IL  og  bedre  fertilitet  gjennom  et   kontrollert  kryssingsprosjekt  i  samarbeid  med  NordGen,  Norsk   Genressurssenter og  NVH (les mer under krysningsprosjektet)
 • Utvikle  metoder  for  å  vurdere  mentaliteten  i  rasen
 • Utarbeide  en  beskrivelse  av  lundehundens  rasetypiske  adferd

I RAS finner du både flere tiltak og tidsplan for tiltakene. Vil du vite mer anbefaler vi at du leser og setter deg inn i RAS.