Hjem

Norsk Lundehund Klubb ønsker å få oversikt over en del forhold vedrørende hundene og oppdrettet.

Vi ber derfor oppdretterne svare på noen spørsmål angående tisper som er paret og hannhundene som er brukt, samt om fødte kull, eventuelt at tispen gikk tom.

Opplysningene vil tilhøre klubben og bare bli offentliggjort som statistikk.

Skjemaet ligger i Norsk Lundehund Klubb sin database, klikk her for å åpne skjema: Rapporingsskjema for avl

(De gamle papirskjemaene er erstattet av databaseskjemaene.)