Hjem

Norsk Lundehund Klubb ønsker å få oversikt over en del forhold vedrørende hundene og oppdrettet. Vi ber derfor oppdretterne svare på noen spørsmål angående tisper som er paret og hannhundene som er brukt, samt om fødte kull.

Opplysningene vil tilhøre klubben og bare bli offentliggjort som statistikk.

Rapporteringsskjema for avl (PDF)

Rapporteringsskjema for oppdrettere (Word)