Hjem

Norsk Lundehund Klubb anbefaler at hannhundeier fra 01.01.2021 betales med kr. 2 500,- pr. levende valp når valpene er solgt eller senest ved 12 ukers alder. Dette uavhengig av hvilken inntekt oppdretter kan få av valpen og om oppdretteren selv beholder en valp. 

 

Tidligere har det vært vanlig med "sprangpenger" for parring/lån av hannhunden (500,- kroner når parring var foretatt). Fra og med 1.1.2017 har styret i klubben anbefalt at dette faller bort, grunnet mye reising og utgifter som faller på tispeeier. Tispeeier og hannhundeier blir i stedet enige om reiseutgifter dersom hannhunden kommer til tispen.