Hjem
testparing fiktivehunder

Skjermbilde fra lundehund-databasen, når både fiktiv far og fiktiv mor er valgt. Da kan man velge to påtenkte kombinasjoner og få frem automatisk utregning av hva innavlsgraden ville blitt.

Norsk Lundehund Klubb’s Database har mulighet for å test pare to hunder og se innavlsgraden til en fiktiv valp etter disse to hundene. Nå er denne testfunksjonen utvidet til også å kunne test pare en eksisterende hund med en fiktiv hund, eller to fiktive hunder med hverandre.

Dette gir oppdrettere en unik mulighet til å planlegge på lang sikt, og se hvilken innavlsgrad et tenkt kull vil få. Har du for eksempel en tispe og tenker på å kjøpe en hannvalp etter et fiktivt kull for å kunne bruke på denne tispa senere, kan du nå teste innavlsgraden på denne kombinasjonen. Likeså om du planlegger et kull på din tispe og vil se om en valp fra dette tenkte kullet kan pares med en fiktiv valp fra et annet tenkt kull.

Gå inn på databasen http://www.daverdin.com/NLK/Publikk/TestParring.aspx og prøv selv.  Du vil se at skjermbildet forandrer seg litt, alt etter om du klikker på at du vil test pare en Eksisterende far med en Eksisterende eller Fiktiv mor, og omvendt. Likeså endrer bildet seg om du klikker for Fiktiv far og Fiktiv mor.

Når du klikker på ”Bla” kan du legge inn hele eller deler av et hundenavn, trykk ”enter” og få opp en liste over navn som inneholder søket ditt. Den nedre ruten inneholder da alle navn som inneholder søket ditt. Klikk på det aktuelle navnet, så kommer hundens navn og reg.nr. opp i ruten på testsiden. Klikk på knappen ”Test” og få opp den fiktive stamtavlen og innavlsgraden på det fiktive kullet.