Hjem
Bella og valpene, foto: Diddi Svartsjo (c)
Bella med hele 6 valper, foto: Diddi Svartsjö ©

 

Norsk Lundehund Klubb har hatt en gjenomgang av pris på valper og har bestemt at tiden er moden for en justering. Det er flere årsaker som begrunner dette, bl.a. en generell økning i prisen på de andre norske rasene.

I styremøte 10.10. 2015 ble derfor følgende anbefalinger vedtatt:

NLK anbefaler at prisen pr valp settes til 14.000 kr
Dette vil gjelde for valper som er leveringsklare etter 1. januar 2016.

Anbefaling til øvrige priser blir slik:

Sprangpenger settes til 500 kr.
Dette utbetales til hannhundeier når kullet er født, uavhengig om valpene er levende eller dødfødte. Beløpet gjelder uansett antall parringer.

Tilbakebetaling ved kryptorchide hanner settes til 4000 kr.
Beløpet skal fordeles mellom oppdretter og hannhundeier slik: Oppdretter tilbakebetaler kjøper 4000 kr dersom testiklene ikke er nede ved 18 måneders alder.  Hannhundeier betaler tilbake til oppdretter 500 kr.

Godtgjørelse pr valp til hannhundeier 1.750 kr.

Oversikt over endringene

  Gjeldende pris Ny pris fra 01.01.16
Paringsavgift 300 kr 500 kr
Godtgjørelse til hannhundeier pr levende valp

1.500 kr

(utgjør 12,5 % av 12.000)

1.750 kr

(utgjør 12,5 % av 14.000)

Tilbakebetaling av kryptorchide valper ved 18 mnd 3.000 kr 4.000 kr
Valpepris 12.000 kr 14.000 kr