Hjem

Styret i Norsk Lundehund Klubb har vedtatt at klubben anbefaler en valpepris på kr 12.000,- gjeldende fra 01.01.2011.