Hjem

Vi gjør oppmerksom på følgende punkter fra siste styremøtereferat:

Brev fra avlsrådet v/ Hanna Gauthun ang kryptorchide valper og refusjon av penger:
Det bør gå fram av kjøpekontrakten hva som gjelder i slike saker. Dersom det ikke står noen ting om dette, gjelder NKK sine regler om 50% refusjon. Avlsrådet mener at NLK skal anbefale følgende: Ved forevisning av kopi av veterinærattest på at hunden er kryptorchid skal oppdretter når hunden er 18 måneder tilbakebetale kr 3000,-, dvs 30% av kjøpesummen på kr
9000,- (fratrukket chip og innmelding i klubben) til kjøper.

Fra avlsrådet ang sprangpenger:
Tispeeier betaler hannhundeier kr 300,- uansett antall paringer. Dersom tispa skal stå i lengre tid hos hannhunden, avtales eventuelt betaling for dette på forhånd. Dersom hannhunden skal stå hos tispa, skal hannhundeier ikke betale noe for det.

Fra avlsrådet ang valpepenger:
Oppdretter betaler hannhundeier 15% av kjøpesummen for hver levende valp ved fire uker, fratrukket klubbkontingent og chipmerking. Med en kjøpesum på kr 10.000,- samt kr 1000,- for kontingent og chip, blir dette kr 1350,- per valp. Denne summen betales inn av oppdretter av kullet tidligst før registrering av kullet hos NKK, og senest ved 8 uker. Enkelte hannhundeiere velger å vente med signering av paringsbevis til pengene er på konto, og dette er OK.